Privacyverklaring

NGbiologie richt zich op het verzorgen van (online) examentrainingen voor middelbare scholieren. Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze diensten te gebruiken.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door NGbiologie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).


Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door NGbiologie. Deze worden hieronder toegelicht.

Bezoek van de website
Op de website van NGbiologie worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Hiervoor worden cookies gebruikt. De volgende soorten cookies worden gebruikt:

  • Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Deze functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.
  • Analytische cookies worden gebruik om webstatistieken bij te houden. Denk hierbij aan informatie zoals de browser die je gebruikt, de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

Een account aanmaken/ het afhandelen van je betaling
Bij het aanmaken van een account wordt gevraagd om je naam en emailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de online examentraining aan te kunnen bieden. Betaling van je bestelling verloopt via Mollie Payment. Voor betaling via Mollie Payment zijn je naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van je eigen bank.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met NGbiologie via de website. In het contactformulier wordt alleen gevraagd om je naam en emailadres.

Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.


Ontvangers

  • Gegevens die je achterlaat op onze website worden op onze servers opgeslagen.
  • Mollie Payments ontvangt je naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mollie Payments voor meer informatie. https://www.mollie.com/nl/

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door NGbiologie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Je account
De gegevens die gekoppeld zijn aan je account bij NGbiologie worden maximaal 7 jaar bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door NGbiologie of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van NGbiologie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

  • Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij NGbiologie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met NGbiologie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  • Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door NGbiologie.
  • Wij kunnen een kopie van jouw gegevens – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen.
  • Wil je niet langer dat jouw gegevens bij NGbiologie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat NGbiologie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
  • Wil jij niet dat NGbiologie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ngbiologie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

NGbiologie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met NGbiologie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

NGbiologie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer NGbiologie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van NGbiologie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@ngbiologie.nl | 06 51 95 73 64
De Klompenmaker 26 | 4284 VZ | Rijswijk
KvK 707.32.183

Informatie

Over mij

Ik ben dr. Pascal van de Nieuwegiessen, een ervaren docent biologie en oprichter van NGbiologie. Door mijn jarenlange ervaring als docent van eindexamenklassen weet ik waar de moeilijkheden van mijn vak liggen en wat leerlingen nodig hebben om goede resultaten te behalen. Door een gerichte examentraining zorg ik dat leerlingen optimaal voorbereid het examen ingaan.

Contact

De Klompenmaker 26

4284VZ, Rijswijk 

info@ngbiologie.nl

+31 6 51 95 73 64‬

KvK 707.32.183

Referenties